Menu

150 m² ve üzeri konut teslimlerinde KDV oranı % 8’e düşürüldü (23.03.2009)

Sirküler - 2009/003                                                                                                      

İzmir, 23 Mart 2009

KONU : 1.) 150 m² ve üzeri konut teslimlerinde KDV oranı % 8’e düşürüldü.

2.) Motorlu araçlar ile bazı elektrikli ev aletlerinin ÖTV oranları düşürüldü.

3.) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu oranı % 10’a düşürüldü.

1.) 17 Mart 2009 – 15 Haziran 2009 Döneminde Uygulanmak Üzere Net Alanı 150 m² ve Üzeri

Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranı % 8 Olarak Belirlendi.

16 Mart 2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 17 Mart 2009 – 15 Haziran 2009 döneminde uygulanmak üzere net alanı 150 m² ve üzeri 

konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8’e indirilmiştir.

 Kararın metni aşağıdaki gibidir.

1. 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 m² ve üzeri konut teslimlerinde Katma 

Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

2. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu karar kapsamında teslim ettikleri 

konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

 Bilindiği üzere 150 m²’ye kadar konut teslimleri % 1 KDV oranına tabi olup 150 m² ‘yi aşanlar % 18 

KDV oranına tabidir.

 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ikinci fıkrası ile; %18 KDV oranına tabi olan ancak, % 

8 KDV oranı uygulanarak yapılan satışlara ilişkin yüklenilen KDV tutarlarının, indirimli orana tabi 

işlemlere ilişkin iade hesaplamalarına dahil edilmeyeceği belirtilmektedir.

2.) Motorlu Araçlar İle Bazı Elektrikli Ev Aletlerlerinin ÖTV Oranları 15.06.2009 Tarihine Kadar

Uygulamak Üzere Düşürüldü.

- Motorlu araçların ÖTV oranları 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere düşürülmüş,

 - Bazı elektrikli ev aletlerinin % 6,7 olan ÖTV oranı ise 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere % 

(0) (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

3.) Ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan tüketici kredilerine ilişkin

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu oranı % 10 olarak belirlenmiştir.

16 Mart 2009 tarihinden itibaren, Bankalar ve Finansman Şirketlerince kullandırılan tüketici 

kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydı ile gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak 

Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı % 15’den % 10’a indirilmiştir.

 Gerçek kişilere kullandırılan tüketici kredilerine yapılan bu indirimli oran, ticari amaçlı kredilere 

uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla,

ÇÖZÜM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

İlhan CANLI (YMM)

Orhan ÜNLÜEROĞLUGİL (YMM)

Leave a comment

back to top