Menu

 2018 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

 Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan,  2018 yılına ait Şeffaflık Raporu, Denetim Şirketimize ait İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

 seffafliklogo

 2017 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

 Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan,  2017 yılına ait Şeffaflık Raporu, Denetim Şirketimize ait İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

seffaf2017

 2016 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

 Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan,  2016 yılına ait Şeffaflık Raporu, Denetim Şirketimize ait İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

seffaflik banner

  2015 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

 Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan,  2015 yılına ait Şeffaflık Raporu, Denetim Şirketimize ait İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

seffafresim

 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanan,  2014 yılına ait Şeffaflık Raporu, Denetim Şirketimize ait İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

SEFFAFLİK RAPORU RESİM

 BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ

Kayik dahil TTK ve Kamu Gözetimi ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir deneticiye ihtiyaç duyulan kuruluşlar için yüksek kalitede denetim hizmeti sunmaktayız. İlgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri yanında geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.
kalite-guvence-sistemi

TAM TASDİK HİZMETİ

3568 Sayılı Kanun gereği firmaların yıllık faaliyetleri, vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmekte ve yıllık mali tabloları ile yıllık beyannameleri tasdik edilmektedir. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz firmalara müşavirlik ve vergi danışmanlığı hizmetini de ücretsiz olarak sunmaktayız.

KDV İADESİ VE MAHSUP İŞLEMLERİ

   • ·         Mal ve Hizmet İhracatından Doğan KDV İadeleri, 
   • ·         Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisnalardan Doğan KDV İadeleri, 
   • ·         Uluslararası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadesi, 
   • ·         İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetlerden Doğan KDV İadeleri, 
   • ·         Dahilde İşleme İzin Belgesine Dayanarak Alınan Mallarla İlgili İşlemlerin Tasdiki, 
   • ·         Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu, 
   • ·         Tam Tasdik Sözleşmesine İstinaden Gümrük Beyannamelerinin Tasdiki 

İşlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

MÜŞAVİRLİK ve VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Tam tasdik kapsamında olmayan fakat talep eden firmalara vergi ve diğer mali konulardaki sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti de verilmektedir.
Bu hizmetimiz, telefon veya internet ortamında veya firma ziyaretlerinde yüzyüze soruların cevaplanması ve yapılan toplantılarla mali ve vergisel sorunların çözümü şeklinde gerçekleştirilmektedir.

ÖZEL DENETİM VE TASDİK HİZMETLERİ

Kanun gereği resmi dairelere ve bankalara verilecek her türlü tespit ve tasdik raporlama çalışmaları ile diğer özel konularda değerleme, fiyatlandırma, tasfiye, devir ve birleşme işlemleri ile fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

VERGİ İTİRAZ VE UZLAŞMALARI

Çeşitli sebeplerle inceleme geçiren firmaların inceleme müşavirliklerinin yürütülmesi, uzlaşma görüşmelerine katılarak ihtilafın çözülmesine katkı sağlamak veya itiraz safhalarında itiraz dilekçelerinin hazırlanarak gerekli cevap ve savunmaların hazırlanması yönünde hizmetler verilmektedir.

MALİ AÇIKLAMALAR VE SİRKÜLERLER

Mali mevzuattaki gelişmeler ve uygulamaya yönelik açıklamalar, mevzuatla ilgili pratik bilgiler ve mali yükümlülük takvimi, tüm müşterilerimize faks veya internet aracılığı ile ücretsiz gönderilmektedir.